Logo Judo Dojo Tamashi x15.png

Nage No KAta

Te Waza
Te Waza
press to zoom
Koshi Waza
Koshi Waza
press to zoom
Ashi Waza
Ashi Waza
press to zoom
Ma Sutemi Waza
Ma Sutemi Waza
press to zoom
Yoko Sutemi Waza
Yoko Sutemi Waza
press to zoom