Logo Judo Dojo Tamashi x15.png
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

De-Ashi-Barai
De-Ashi-Barai
press to zoom
O-Goshi
O-Goshi
press to zoom
Ippon-Seoi-Nage
Ippon-Seoi-Nage
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

O Soto Gari
O Soto Gari
press to zoom
Tsuri-Komi-Goshi
Tsuri-Komi-Goshi
press to zoom
Morote-Seoi Nage
Morote-Seoi Nage
press to zoom
 
Hiza-Guruma
Hiza-Guruma
press to zoom
Tsuri-Goshi
Tsuri-Goshi
press to zoom
Tai-Otoshi
Tai-Otoshi
press to zoom

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Mayores de 12 años

O-Uchi-Gari
O-Uchi-Gari
press to zoom
Koshi-Guruma
Koshi-Guruma
press to zoom
Seoi-Otoshi
Seoi-Otoshi
press to zoom
Tomoe-Nage
Tomoe-Nage
press to zoom
Ko-Uchi-Gari
Ko-Uchi-Gari
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Ko-Soto-Gake
Ko-Soto-Gake
press to zoom
Uki-Goshi
Uki-Goshi
press to zoom
Uki-Otoshi
Uki-Otoshi
press to zoom
Tani-Otoshi
Tani-Otoshi
press to zoom
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Okuri-Ashi- Barai
Okuri-Ashi- Barai
press to zoom
Harai-Goshi
Harai-Goshi
press to zoom
Kata-Guruma
Kata-Guruma
press to zoom
Yoko-Tomoe-Nage
Yoko-Tomoe-Nage
press to zoom
O-Soto-Otoshi
O-Soto-Otoshi
press to zoom
Hane-Goshi
Hane-Goshi
press to zoom
Te-Guruma
Te-Guruma
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Uchi-Mata
Uchi-Mata
press to zoom
Ushiro-Goshi
Ushiro-Goshi
press to zoom
Morote-Gari
Morote-Gari
press to zoom
Sumi-Gaeshi
Sumi-Gaeshi
press to zoom
O-Soto-Guruma
O-Soto-Guruma
press to zoom
press to zoom
Uchi-Mata-Sukashi
Uchi-Mata-Sukashi
press to zoom
Soto-Makikomi
Soto-Makikomi
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Ko-Soto-Gari
Ko-Soto-Gari
press to zoom
Sode-Tsurikomi-Goshi
Sode-Tsurikomi-Goshi
press to zoom
Sukui-Nage
Sukui-Nage
press to zoom
Yoko-Guruma
Yoko-Guruma
press to zoom
O-Guruma
O-Guruma
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Yoko-Otoshi
Yoko-Otoshi
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Ko-Uchi-Makikomi
Ko-Uchi-Makikomi
press to zoom
Kubi-Nage
Kubi-Nage
press to zoom
Sumi-Otoshi
Sumi-Otoshi
press to zoom
Ura- Nage
Ura- Nage
press to zoom
Ashi-Guruma
Ashi-Guruma
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Uki-Waza
Uki-Waza
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Harai-Tsurikomi-Ashi
Harai-Tsurikomi-Ashi
press to zoom
Utsuri-Goshi
Utsuri-Goshi
press to zoom
Kuchiki-Taoshi
Kuchiki-Taoshi
press to zoom
Yoko-Gake
Yoko-Gake
press to zoom
Ashi-Guruma
Ashi-Guruma
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Yoko-Wakare
Yoko-Wakare
press to zoom
 

ASHI WAZA

(Pierna)

KOSHI WAZA

(Cadera)

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Tsubame-Gaeshi
Tsubame-Gaeshi
press to zoom
Obi-Otoshi
Obi-Otoshi
press to zoom
Kibishu-Gaeshi
Kibishu-Gaeshi
press to zoom
Hane-Makikomi
Hane-Makikomi
press to zoom
O-Soto-Gaeshi
O-Soto-Gaeshi
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Daki-Wakare
Daki-Wakare
press to zoom
O-Uchi-Gaeshi
O-Uchi-Gaeshi
press to zoom

Preparación de trabajo:   NAGE WAZA

Preparación de:              NAGE NO KATA [TE WAZA | KOSHI WAZA | ASHI WAZA]